Firma ZConsulting powstała w celu świadczenia usług konsultingowych 
w obszarze optymalizacji produkcji oraz komunikacji wizerunkowej i 
sprzedażowej dla firm branży meblowej.


Główną kompetencją firmy jest bieżące operacyjne doradztwo 
skupione na budowaniu wartości marek meblowych poprzez 
zapewnienie spójności wizji marki i odpowiedź na bieżące potrzeby 
konsumentów w kontekście kluczowych trendów rynkowych.


Dodatkową rolą firmy ma być dobór optymalnych narzędzi 
marketingowych powiązanych z zarządzaniem strukturą klientów, 
dla przykładu:


ZConsulting analizując strategię i wizję marki może rekomendować 
specjalnie wybrane kanały komunikacji i dobrać optymalny sposób 
przekazu, ton komunikacji, format stosowanych komunikatów, 
sposób angażowania klientów; może także świadczyć usługi nadzoru 
komunikacyjnego wobec wybranych podwykonawców w
obszarze kreowania treści i publikowania jej w Internecie 
w celu zadbania o spójność przekazu marki.